Archive | Genel RSS feed for this section

Kızılderili Asimilasyonu

24 Ağustos 2012

0 Comments

Kızılderili Asimilasyonu

Kristof Kolomb’un 1492’deki keşfinden hemen sonra başlayan Amerika yerlilerini sindirme, topraklarına vedoğal kaynaklarına el koyma süreci, 1886’da son Kızılderili direnişçisi Apache Reisi Gerenimo’nun teslim olmasıyla tamamlandı. Bütün Amerika kıtasında on milyonlarca yerli Avrupalılar tarafından ortadan kaldırıldı, yüzlerce ulus, yüzlerce dil, yüzlerce kültür bir daha dönmemecesine yeryüzünden silindi. El koyma süreci görece daha geç başlayan ancak [...]

Continue reading...

Gerenimo, Son Apaçi

17 Ağustos 2012

0 Comments

Gerenimo, Son Apaçi

Beyaz Adam Amerika’yı keşfettiğinde, doğal zenginliklerinden deliye döndü. Doğaya ve doğal zenginliklerine el koyma girişiminden Kızılderililer de payını aldı. Çünkü Kızılderililer doğanın bir parçası, doğanın ta kendisiydi. Amerika kıtasının 1492′de Colomb tarafından keşfedilmesinden sonra Avrupa’nın çeşitli yerlerinden denizci uluslar, İspanyollar, Portekizliler, İngilizler ve Hollandalılar başta olmak üzere Amerika kıtasının zenginliklerine el koymak amacıyla aralarında yarışa [...]

Continue reading...

Kızılderililer Nasıl Yok Edildi?

14 Ağustos 2012

0 Comments

Kızılderililer Nasıl Yok Edildi?

İşgalci İspanyolların ana kıtaya ayak basmalarıyla birlikte geçen 40 yıl içinde, kadın erkek ve çocuk olarak toplam 12 milyondan fazla yerli, Hıristiyanların iğrenç eylemleri ve zorbalıkları ile katledilerek bir soykırım işlemine tabi tutuldular. Amerika’nın işgali, haçlı seferlerinin adeta bir devamı niteliğinde idi. Sadece sınırlar değişmişti 781 yılında İspanya kilisesinin Araplara karşı başlattığı din ve ırk [...]

Continue reading...

Bir Kızılderiliyim ve anlamıyorum…

14 Ağustos 2012

0 Comments

Bir Kızılderiliyim ve anlamıyorum…

Gökyüzünü, toprağın sıcaklığını nasıl satın alabilirsiniz ya da satarsınız? Bunu anlamak bizler için çok güç! Bu toprakların her parçası halkım için kutsaldır. Çam ağaçlarının parıldayan iğneleri, vızıldayan böcekler, beyaz kumsallı sahiller, karanlık ormanlar ve sabahları çayırları örten buğu; halkımın anılarının ve geçirdiği yüzlerce yıllık deneylerin bir parçasıdır. Ormanlardaki ağaçların damarlarında dolaşan su, atalarımızın anılarını taşır; [...]

Continue reading...

Başlarken

13 Ağustos 2012

0 Comments

Başlarken

” Onlara kılıçlarımızı gösterdik. Keskin demir silahları ilk kez gördükleri belli. Kesmenin ne demek olduğunu bilmediklerinden, bazıları kılıçların keskin tarafını tutunca ellerini kestiler. … Bu insanlar ne herhangi bir mezhebe bağlılar ne de puta tapıyorlar. Kötülüğü tanımıyorlar, birbirlerini öldürmüyorlar. Hiç silahları yok… Son derece sade, dürüst eli açık insanlar. Herhangi birinden sahip olduğu herhangi bir [...]

Continue reading...